sinds juni 2016

Stichting Vrienden van het Hertenkamp is opgericht ten behoeve van het behoud van het hertenkamp in het centrum van Heerhugowaard op de huidige locatie. 


  

Aanleiding tot dit initiatief

Voorjaarsnota 2016

In juni 2016 had de gemeente Heerhugowaard (verder gemeente) op basis van de voorjaarsnota het voornemen om het hertenkamp te verplaatsen naar kinderboerderij de Bongelaar. Naar aanleiding van dit voornemen is in de omgeving van het hertenkamp een burgerinitiatief opgestart met als doel het behoud van het hertenkamp op de huidige locatie in Heerhugowaard. 

Stichting vrienden van het hertenkamp Heerhugowaard

Het burgerinitiatief is vormgegeven in Stichting Vrienden van het hertenkamp Heerhugowaard. Ruim 1.000 vrienden hebben gereageerd op onze Facebook campagne en circa 50 vrienden hebben de oprichting van de stichting mede mogelijk gemaakt door een initiële bijdrage in de oprichtingskosten.

Argumenten behoud hertenkamp

Argumenten voor het behoud van het hertenkamp op de huidige locatie zijn:1) Het hertenkamp verhoogt de kwaliteit van de leefomgeving van de Recreatiewijk. De bewoners van de recreatiewijk en vele andere inwoners van Heerhugowaard genieten met hun jonge kinderen elke dag van de uitstraling van het hertenkamp.2) Het huidige hertenkamp is door de gemeente in het bestemmingsplan Heerhugowaard Oost in december 2012 gekenmerkt als een karakteristiek cultuurhistorisch waardevol object met een dubbel waarde – Cultuurhistorie. De gemeente Heerhugowaard heeft ons inziens nog slechts een beperkt aantal historische plekken waar het hertenkamp er een van is. Laten wij dit stukje historie voor Heerhugowaard behouden!3) De bewoners van de Recreatiewijk maken zich zorgen over de invulling van het hertenkamp indien dit wordt verplaatst. 4) Het hertenkamp voorziet in een laagdrempelige mogelijkheid om kinderen en volwassenen in contact te brengen met dieren. 5) Het hertenkamp zorgt voor evenwicht in de wijk als groenvoorziening met een unieke bomenpartij. Het hertenkamp is een oase van groen en bevat een aantal bomen die op de monumentenlijst van de gemeente zijn geplaatst. 

ANBI Status

Vanaf maart 2018 heeft stichting Vrienden van het Hertenkamp Heerhugowaard de ANBI status verkregen. Giften kunt u in 2018 aftrekken van uw belasting. Rechts ziet u een kopie van de beschikking.